top of page

Interesuje się głównie filozofią języka i metafizyką. Obecnie zajmuje się zagadnieniami związanymi z minimalizmem semantycznym i kontekstualizmem, a zwłaszcza kontekstualnymi koncepcjami nieostrości. Niedawno ukazała się jej książka ,,Kontekstualizm i wyrażenia nieostre''.

jos

Interesuje się filozofią języka, filozofią eksperymentalną i filozofią religii. Obecnie pracuje nad następującymi grupami zagadnień:1) filozoficzne podstawy składni i semantyki (m.in. naturalistyczna koncepcja intencjonalności)2) metodologiczne limitacje filozofii eksperymentalnej (m.in. projektowanie i prowadzenie oryginalnych eksperymentów);3) relacja nauka-wiara (m.in. badanie znaczenia tej relacji dla apologetyki chrześcijańskiej).

 

 


Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi różnych sposobów odnoszenia się wyrażeń języka do świata oraz wpływem języka na uwarunkowania poznawcze i vice versa. Obecnie w centrum jego zainteresowań znajduje się metasemantyka. Jego rozprawa doktorska ,,Spór o sądy indywidualne" stanowiła obronę teorii bezpośredniego oznaczania (direct reference) w połączeniu z koncepcją sądów logicznych jako obiektów posiadających strukturę.

mie
fil
bottom of page